Твърд диск от флаш карти

1) Взимаме твърд диск, сваляме капака и изваждаме вътрешностите

2) Проверете дали размерът на USB концентратора съвпада с размера на твърдия диск

3) Отворете USB концентратора

4) Прокарайте кабела през отвора в долната част на твърдия диск

5) Поставете капака на място и го завийте

Ето какво получаваме: