Насочен микрофон или „електронно ухо“

По принцип дори видеото е буржоазно, но всичко е ясно без думи. Основната тайна на насочен микрофон е неговият тесен фокус върху обекта. Мисля, че не си струва да обясняваме какво да спойка от какво ...